Bel 0722 200 001 We helpen u graag telefonisch of bel mij terug


Google Google+ Facebook Twitter LinkedIn


Disclaimer

WEB DESIGN KvA is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en WEB DESIGN KvA streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan WEB DESIGN KvA geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van WEB DESIGN KvA kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. WEB DESIGN KvA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door WEB DESIGN KvA op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens of afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WEB DESIGN KvA.

Hoewel WEB DESIGN KvA ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan WEB DESIGN KvA geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van WEB DESIGN KvA wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde. Voor vragen dien je contact op te nemen met de beheerder van deze site.Maatwerk Websites/shops

Maatwerk websites/shopsNaast complete websites/shops, leveren we ook losse modules en aanvullingen op jouw huidige website. Tevens leveren we templates die geschikt zijn voor jouw CMS.
Contact opnemen »

Promoot je website

Promoot uw website Van flitsende banner tot automatisch inladen van teksten of producten, de mogelijkheden zijn eindeloos. Wij leveren banners binnen 2 werkdagen. Banner aanvragen »

Google Maps

Google mapsMiljoenen mensen zoeken elke dag op Google Maps. Een gratis vermelding op Google Maps maakt het ze een stuk gemakkelijker om u te vinden.
Meer informatie over Google Maps »

Google Sitemap

Google mapsEen sitemap kan zoekmachines helpen om je pagina's beter te indexeren. Je kunt aangeven welke pagina's binnen je site het belangrijkst zijn en welke het meest gewijzigd worden.
Meer informatie Google Sitemap »


2021 WEB DESIGN KvA